ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť náš klub tanečného športu 2 % z daní z príjmu.

Informácie:

Tlačivá: