Tanečné sústredenia

Každoročne organizujeme víkendové tanečné sústredenia s inými trénermi počas roka a taktiež na konci leta. Pre páry je to veľmi dôležité, lebo si môžu rozšíriť svoje poznatky aj z iného uhla pohľadu a nabrať nové vedomosti. Pred novou tanečnou sezónou obyčajne stavajú nové choreografie pre svoje tance.

Grand Prix Tyrnavia

V spolupráci s Mestom Trnava a Karloveským tanečným centrom organizujeme už niekoľko rokov medzinárodný tanečný festival Grand Prix Tyrnavia, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie festivaly na Slovensku. Viac informácií nájdete na http://www.gpt.ktc.sk.

Challenge day

Niekoľkokrát sme organizovali Challenge day, keď do nášho klubu prišli nielen naši členovia, ale aj ich kamaráti, bývali tanečníci a všetci sme si spolu zatancovali.